Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ hybrid

 Hệ thống điện mặt trời Hybrid  là một hệ thống sử dụng cả năng lượng mặt trời và bộ pin lưu trữ để cung cấp điện năng cho gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn. Năng lượng được lưu trữ trong pin cho phép hệ thống này hoạt động như một nguồn cung cấp dự phòng, cung cấp cho bạn năng lượng ổn định trong thời gian dài sau khi mặt trời lặn.

Hệ thống tạo ra năng lượng giống như hệ thống hòa lưới thông thường nhưng sử dụng bộ biến tần Hybrid và pin đặc biệt để lưu trữ năng lượng cho mục đích sử dụng sau này

Hệ thống Điện mặt trời Hybrid 3kW

Trọn gói: 87.300.000 VNĐ
 • 6 tấm Pin LONGI hai mặt kính

 • 1 Biến tần inverter Hybrid 3kw 1 pha Megarevo/Deye

 • 1 Pin lưu trữ Lithium SVE 5000RM 51.2V-100Ah

 • Tủ điện, Rail nhôm, kẹp chuyên dụng

 • Dây điện chuyên dụng, giắc MC4 và các phụ kiện liên quan

 • Nhân công lắp đặt trọn gói.

 • Lượng điện sinh ra mỗi tháng: ~ 415KWh

 • Số tiền tiết kiệm mỗi tháng: ~ 1,000,000đ

 • Thời gian thu hồi vốn: ~ 6.6 năm

 • Xem thêm: Bảng giá điện mặt trời hòa lưới tại đây

 • Liên hệ ngay hôm nay để hưởng thêm ưu đãi!

 • Hotline 1: 0987009425 - Hotline 2: 0966691088

Hệ thống Điện mặt trời Hybrid 5kW

Trọn gói: 120.000.000 VNĐ
 • 10 tấm Pin LONGI hai mặt kính

 • 1 Biến tần inverter Hybrid 5kw 1 pha Megarevo/Deye

 • 1 Pin lưu trữ Lithium SVE 5000RM 51.2V-100Ah

 • Tủ điện, Rail nhôm, kẹp chuyên dụng

 • Dây điện chuyên dụng, giắc MC4 và các phụ kiện liên quan

 • Nhân công lắp đặt trọn gói.

 • Lượng điện sinh ra mỗi tháng: ~ 650KWh

 • Số tiền tiết kiệm mỗi tháng: ~ 1,750,000đ

 • Thời gian thu hồi vốn: ~ 6.2 năm

 • Xem thêm: Bảng giá điện mặt trời hòa lưới tại đây

 • Liên hệ ngay hôm nay để hưởng thêm ưu đãi!

 • Hotline 1: 0987009425 - Hotline 2: 0966691088

Hệ thống Điện mặt trời Hybrid 8kW

Trọn gói: 166.000.000 VNĐ
 • 16 tấm Pin LONGI hai mặt kính

 • 1 Biến tần inverter Hybrid 8kw 1 pha Deye

 • 1 Pin lưu trữ Lithium SVE 5000RM 51.2V-100Ah

 • Tủ điện, Rail nhôm, kẹp chuyên dụng

 • Dây điện chuyên dụng, giắc MC4 và các phụ kiện liên quan

 • Nhân công lắp đặt trọn gói.

 • Lượng điện sinh ra mỗi tháng: ~ 1300KWh

 • Số tiền tiết kiệm mỗi tháng: ~ 3,500,000đ

 • Thời gian thu hồi vốn: ~ 6 năm

 • Xem thêm: Bảng giá điện mặt trời hòa lưới tại đây

 • Liên hệ ngay hôm nay để hưởng thêm ưu đãi!

 • Hotline 1: 0987009425 - Hotline 2: 0966691088