LỢI ÍCH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Độc lập về nguồn điện nếu lắp đặt hệ thống có lưu trữ
Độc lập về nguồn điện nếu lắp đặt hệ thống có lưu trữ
Không gây tiếng ồn
Không gây tiếng ồn
Giúp mái nhà mát hơn từ 5-8 độ C
Giúp mái nhà mát hơn từ 5-8 độ C
Tiết kiệm 80-100% chi phí trên hóa đơn tiền điện mỗi tháng
Tiết kiệm 80-100% chi phí trên hóa đơn tiền điện mỗi tháng
Sử dụng nguồn năng lượng vô tận
Sử dụng nguồn năng lượng vô tận
Thân thiện với môi trường
Thân thiện với môi trường